Ajurvédska jógová terapia

Ajur jóga alebo Ajurvédska jógová terapia vychádza z Hatha jogy. Jednotlivé pozície spája do zmysluplných celkov podľa ich účinkov, pričom na tieto nazerá z hľadiska ajurvédy. Ajur jóga vedie k harmonizácii piatich elementov – voda, zem, vzduch, priestor a oheň, čím dochádza k udržiavania alebo obnove zdravia. Pracujeme s deviatimi zostavami, vždy tri pre jednotlivé konštitúcie vatta, pitta alebo kappa. Na rozdiel od Ashtanga jógy je menej fyzicky náročná a využíva viac prvky relaxácie.